جشنی به مناسبت بزرگداشت روز زن و مادر. پرسنل مخابرات شهرستان بروجرد

فوریه16

جشنی به مناسبت بزرگداشت روز زن و مادر. پرسنل مخابرات شهرستان بروجرد

اخبار تصویری no responses

جشنی به مناسبت بزرگداشت روز زن و مادر. پرسنل مخابرات شهرستان بروجرد

WhatsApp Image 2020-02-16 at 14.18.22

WhatsApp Image 2020-02-16 at 13.47.34

WhatsApp Image 2020-02-16 at 13.47.33

 

WhatsApp Image 2020-02-16 at 13.47.33 (2)

WhatsApp Image 2020-02-16 at 13.47.33 (1)

WhatsApp Image 2020-02-16 at 13.47.31WhatsApp Image 2020-02-16 at 13.47.32 (1)WhatsApp Image 2020-02-16 at 13.47.32

پاسخ دهید

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>