مراسم سالگرد افتتاح کلینیک سونوگرافی پرتو بروجرد پذیرایی شام با اجرای موسیقی زنده پیانو

نوامبر10

مراسم سالگرد افتتاح کلینیک سونوگرافی پرتو بروجرد پذیرایی شام با اجرای موسیقی زنده پیانو

اخبار تصویری no responses

مراسم سالگرد افتتاح کلینیک سونوگرافی پرتو بروجرد پذیرایی شام با اجرای موسیقی زنده پیانو

WhatsApp Image 2019-11-09 at 20.20.47

1

WhatsApp Image 2019-11-09 at 20.20.45

WhatsApp Image 2019-11-09 at 20.20.47(1)

WhatsApp Image 2019-11-09 at 20.20.45(1)

WhatsApp Image 2019-11-09 at 20.20.45(2)

 

پاسخ دهید

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>