هم عشق حسین، معنی زندگی است. هم گریه بر او کمال سازندگی است.

WhatsApp Image 2019-09-07 at 13.15.46
سپتامبر07

هم عشق حسین، معنی زندگی است. هم گریه بر او کمال سازندگی است.

اخبار تصویری no responses

هم عشق حسین، معنی زندگی است
هم گریه بر او کمال سازندگی است . . .ایام سوگواری حسینی تسلیت باد

 

WhatsApp Image 2019-09-07 at 13.15.45

 

WhatsApp Image 2019-09-07 at 13.15.47

WhatsApp Image 2019-09-07 at 13.15.44

10

WhatsApp Image 2019-09-07 at 13.15.43

WhatsApp Image 2019-09-07 at 13.15.42(1)

WhatsApp Image 2019-09-07 at 13.15.42

WhatsApp Image 2019-09-07 at 13.15.39

پاسخ دهید

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>