پل چالانچولان

پل چالان چولان
جولای08

پل چالانچولان در دشت حاصلخيز گسترده سيلاخور در مسير جاده قديمي بروجرد است.

به گزارش ایسنا منطقه لرستان، پل ‎ ها و آب بندها از بناهايي هستند كه در ادوار گذشته در مسير جاده‎هاي كارواني،‌ راه ‎ ها و روي رودخانه‌های غيرقابل كنترل بوده‎اند.

پل چالانچولان در دشت حاصلخيز گسترده سيلاخور و در مسير جاده قديمي بروجرد به خوزستان و اصفهان بر روي رودخانه سزار احداث شده است.

‌اين پل در زمان صفوي و بر روي شالوده پلي از زمان ساساني ساخته شده، ‌طول پل مذكور 6*120 متر بوده و داراي شش طاق چشمه آجري است كه پايه‌هاي آن تا ارتفاع يك متري از سنگ احداث شده است.

موج شكن ‎ هاي پل با توجه به مسير آب در سمت شمال غربي قرار گرفته و در دو طرف باند عبور پل نيز دو ديواره آجري به ارتفاع 90 سانتي ‎ متر جهت امنيت و ممانعت از سقوط عابرين از روي پل ايجاد شده است.

پاسخ دهید

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>